DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel İşletmelerde Organizasyon ISG   126 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Endüstriyel Organizasyon için bir önlisans düzeyde bir giriş sağlar. Sanayi yapısı, davranış ve performans gibi kavramları öğretir
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Türkiye Endüstrisi Analizi, Stratejik Yönetim, Endüstriyel Risk ve Öngörü, Iç organizasyon oluşturma, Fiziksel olanaklarla-Tesis Yeri ve İnşaat Organizasyon, Malzeme ve Üretim Kontrol Mekanizmaları, Kişisel Yönetimi, Kurumsal Koordinasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Problem çözümü için sistematik bir yaklaşım tarif edebilme
2) Iş çevre performansı etkileyen faktörleri belirleyebilme
3) Yönetimi odaklı bilgi, yorumlama ve yararlanabilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Endüstriyel Organizasyon Tanımı ve Temel kavramlar, ders notları Anlatım
2 İşletmelerin sınıflandırılması ve departmanlaşma ders notları Anlatım
3 İşletmelerin sınıflandırılması ve departmanlaşma ders notları Anlatım
4 Üretim Sistemleri ve Üretim yönetimi ders notları Anlatım
5 Üretim Sistemleri ve Üretim yönetimi ders notları Anlatım
6 Fabrika yeri seçimi, faktörler ve metotlar ders notları Anlatım
7 Fabrika yeri seçimi, faktörler ve metotlar ders notları Anlatım
8 Ara Sınav arasınav Yazılı Sınav
9 İş Prosesleri ders notları Anlatım
10 İş Prosesleri ders notları Anlatım
11 Tamir-Bakım yönetimi ders notları Anlatım
12 İnovasyon ve Üretim Teknolojileri Yönetimi ders notları Anlatım
13 Büyük Endüstriel kazalar ve Nedenleri ders notları Anlatım
14 Büyük Endüstriel kazalar ve Nedenleri ders notları Anlatım
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar