DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Koruma ISG   130 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Çevre ve insan sağlığını koruma kuralları ve yasal mevzuatlar hakkında bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilecektir
2) Doğal kaynakların korunması için çaba gösterebilecektir
3) Çevre ve insan sağlığı açısından, çevre yönetim sistemi oluşturulmasında ilgili yasa, yönetmelikler ve standartlara göre çalışma ortamını düzenleyebilecektir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Yönetmelik Bilgisi ders notları
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi ders notları
3 Çevre Yönetmelik Bilgisi ders notları
4 Risk Analizi ders notları
5 Risk Analizi ders notları
6 Atık türleri ve Depolama ders notları
7 Atık türleri ve Depolama ders notları Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Yazılı Sınav
9 Kişisel Korunma Önlemleri ders notları
10 Kişisel Korunma Önlemleri ders notları
11 Kişisel Korunma Önlemleri ders notları
12 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ders notları
13 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ders notları
14 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği ders notları
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar