DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği III * ISG   201 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye deki imalat sanayinin durumu, yöntemlerine göre sınıflandırılması ve üretimdeki risk faktörleri hakkında bilgi vermek, temel kavramları ve ilgili mevzuatı öğretmek. Makine, tezgah, kaynak, kaldırma ve pres işlerini tanıtmak, konu ile ilgili iş güvenliği önlemlerini ve bunlarla ilgili riskleri ayırt edebilme becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
İmalat sanayinin genel durumu, üretimdeki temel riskler, iş ekipmanları ve mevzuattaki temel kavramlar, mevzuattaki yükümlülükler, Makine kaynaklı kaza nedenleri, makine koruyucuları, makine ve tezgahlarda alınacak iş güvenliği önlemleri, kaynak işlerinde iş güvenliği, kaldırma araçlarında iş güvenliği, preslerde alınacak iş güvenliği tedbirleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Türkiye de imalat sanayinin durumu İlgili notların okunması
2 Üretim yöntemlerine göre imalat sanayi ve üretimdeki risk faktörleri İlgili notların okunması, genel tekrar
3 İş ekipmanları ve mevzuattaki temel kavramlar İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Mevzuat açısından yükümlülükler İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Makine kaynaklı kaza nedenleri İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Makine koruyucuların özellikleri ve çeşitleri İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Makine koruyucularının mevzuattaki yeri İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Makine ve tezgahlarda alınacak iş güvenliği önlemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Türkiye de kullanılan kaynak teknikleri İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Kaynak işlerindeki riskler ve iş güvenliği önlemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Kaldırma araçları ve elemanları, ilgili mevzuat İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Kaldırma araçlarında güvenlik ve periyodik kontrol İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Pres çeşitleri, hidrolik ve mekanik preslerin karşılaştırılması- temel riskler İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Preslerde alınacak iş güvenliği tedbirleri İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar