DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Mevzuatı I * ISG   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun ile ilgili bilgi vermek; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek; işverenin ve çalışanın işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak; yürürlükteki yönetmelikleri öğretmek ve güncel mevzuatı takip etme becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği
Mevzuattaki temel kavramlar, iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli, mevzuattaki temel riskler, özel politika gerektiren gruplar, yönetmelikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Türkiye de İSG mevzuatı tarihçesi İlgili notların okunması
2 İSG mevzuatında temel kavramlar İlgili notların okunması, genel tekrar
3 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu İlgili notların okunması, genel tekrar
4 İSG mevzuatında İSG hizmetleri İlgili notların okunması, genel tekrar
5 İSG mevzuatında İş Güvenliği Uzmanlığı İlgili notların okunması, genel tekrar
6 İSG mevzuatında İşyeri Hekimliği ve diğer sağlık personeli İlgili notların okunması, genel tekrar
7 İSG mevzuatında kurum ve organizasyonlar İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 İSG mevzuatında iş göremezlik ve maluliyet İlgili notların okunması, genel tekrar
10 İSG mevzuatında fiziksel riskler İlgili notların okunması, genel tekrar
11 İSG mevzuatında kimyasal riskler İlgili notların okunması, genel tekrar
12 İSG mevzuatında biyolojik ve psikolojik riskler İlgili notların okunması, genel tekrar
13 İSG mevzuatında özel politika gerektiren gruplar İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Yönetmelikler-I İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Yönetmelikler-II İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar