DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği Mevzuatı II * ISG   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sendika, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ile ilgili temel kavramları öğretmek, sendikaların hukuksal boyutu, faaliyetleri, finansman yapıları ve denetimleri hakkında bilgi vermek, sendika üyeliği, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hukukunun gelişimi ve işleyişini öğretmek, Türkiye deki sosyal sigortalar yapısı hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Sendikalar ve temel kavramlar, yasal çerçeve, sendika faaliyetleri, finansmanı, denetimi, toplu iş sözleşmeleri, grev lokavt, sosyal sigortalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin denetim ve müeyyideleri İlgili notların okunması
2 Sendika kavramı ve önemi İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Sendikalar hukukunun tarihsel gelişimi İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Türk sendikaları İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Türk sendikalar hukukunun yasal çerçevesi İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Sendikaların faaliyetleri İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Sendikaların finansman yapıları İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Sendikaların denetimi İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Sendikaların faaliyetlerinin durdurulması ve sona ermesi İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Sendika üyeliği, üyeliğin kazanılması ve sona ermesi İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt hukukunun tarihsel gelişimi ile türkiye deki yasal çerçevesi İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, uygulanması ve sona ermesi İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Grev ve lokavt uygulaması ve sonuçları İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Sosyal sigortalar İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar