DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Kazaları ve Raporlandırma * ISG   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş kazalarının temel nedenleri, önleme yöntemleri ve geçerli mevzuat doğrultusunda raporlama ile ilgili bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
İş kazasının tanımı ve mevzuattaki yeri, İş kazası maliyetleri, İş kazasının temel nedenleri, Kaza oluşum teorileri, İş kazası türleri, İş kazalarının kişisel nedenleri, İş kazalarının teknik nedenleri, İş kazalarının önleme yöntemleri, İş kazası raporu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş kazasının tanımı, Direkt ve indirekt maliyetler İş kazaları ders notu
2 İş kazası nedenleri; temel sınıflama İş kazaları ders notu
3 Kaza oluşum teorileri İş kazaları ders notu
4 İş kazalarının türleri; yaralanma nedenleri, ağırlığı ve cinsine göre İş kazaları ders notu
5 İş kazalarının nedenleri; güvensiz davranışlar ve durumlar İş kazaları ders notu
6 İş kazalarının nedenleri; güvensiz davranışlar ve durumlar İş kazaları ders notu
7 Ayrıntılı olarak iş kazalarının nedenleri; bireysel nedenler İş kazaları ders notu
8 Ara Sınav İş kazaları ders notu
9 Ayrıntılı olarak iş kazalarının nedenleri; bireysel nedenler İş kazaları ders notu
10 Ayrıntılı olarak iş kazalarının nedenleri; teknik nedenler İş kazaları ders notu
11 Ayrıntılı olarak iş kazalarının nedenleri; teknik nedenler İş kazaları ders notu
12 İş kazalarının önlenmesi; işyerinde alınacak önlemler İş kazaları ders notu
13 İş kazalarının önlenmesi; üretim öncesi alınacak önlemler İş kazaları ders notu
14 İş kazası bildirim formu İş kazaları ders notu
15 Uygulama İş kazaları ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İş kazaları ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar