DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasallar ve Tehlikeleri ISG   213 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasalların tehlikeleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Genel Kimya, Tehlikeli kimyasal maddeler, maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gereken önlemler, koruyucu önlemler, ilk yardım ve mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Kimya hakkında bilgi sahibi olur
2) Kimyasal Maddeleri Tanıma ve sınıflandırma bilgisine sahip olur
3) Kimyasalların etiketlenmesi hakkında bilgi sahibi olur
4) Kimyasallardan korunma yöntemlerini bilme ve ekipman bilgisine sahip olur
5) Olası tehlike anında yapılması gerekenleri bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Kimyaya Giriş Madde ve Özellikleri Genal Kimya Notları Anlatım
2 Atomlar, Atom Teorileri ve Atomun özellikleri Genal Kimya Notları Anlatım
3 Periyodik Tablo ve Özellikleri Genal Kimya Notları Anlatım
4 Kimyasal Bileşikler ve Tepkimeler Genal Kimya Notları Anlatım
5 Katılar Genal Kimya Notları Anlatım
6 Sıvılar Genal Kimya Notları Anlatım
7 gazlar Genal Kimya Notları Anlatım
8 Ara Sınav Genal Kimya Notları Yazılı Sınav
9 Tehlikeli Maddelerin Tanımı ve Sınıflandırılması Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
10 SDS ( Güvenlik Bilgi Formları), Kimyasalların Etiketlenmesi Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
11 Kimyasalların Taşıma ve Depolanması Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
12 Araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
13 Temel İlkyardım Bilgileri, Tehlikeli Kimyasalların Risk Değerlendirmesi Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
14 Kimyasal maddelerle ilgili mevzuat, Sınavlara Hazırlık Çalışmaları Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
15 genel tekrar Tehlikeli Maddeler Ders Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar