DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplam Kalite Entegre Yönetimi * ISG   215 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kalite olgusunun tarihsel sürecini ve işletme problemlerine katkı sağlayacak kalite yöntem, teknik ve modellerini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş,Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramları, Kalite Felsefeleri ve Sistemleri,Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi,Süreç İyileştirme Süreç Ölçüm Sistemleri,Altı Sigma,İstatistiksel Uygulamalar,Altı Sigma ve Tasarım,Entegre Kalite Yönetim Sistemleri,Diğer Kalite Yönetim Sistemleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite İle İlgili Genel Bir Değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite ve Toplam Kaliteye Giriş ders notları
2 Kalite, Tarihçesi ve İlgili Kavramlar ders notları
3 Kalite Felsefeleri ve Sistemleri ders notları
4 Toplam Kalite Yönetimi ders notları
5 Süreç Yönetimi Süreç İyileştirme ders notları
6 Süreç Ölçüm Sistemleri ders notları
7 Ara Sınav ders notları
8 İstatistiksel Uygulamalar ders notları
9 Entegre Kalite Yönetim Sistemleri ders notları
10 Diğer Kalite Yönetim Sistemleri ders notları
11 EFQM Mükemmellik Modeli ders notları
12 Altı Sigma ders notları
13 Dökümantasyon ders notları
14 Kalite İle İlgili Genel Bir Değerlendirme ders notları
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar