DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku * ISG   216 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş hukukunun temel ilke ve kaynakları ile iş kanunu içeriğini tanımlar
Dersin İçeriği
İş hukukunun konusu, tarihsel gelişimi, temel ilkeleri ve kaynakları, İş hukukunun uygulama alanı, İş hukukunda temel kavramlar, İş sözleşmesi, Fesih, İşin zaman ve kişiler bakımından düzenlenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş hukukunun konusu İş hukuku ders kitabı
2 İş hukukunun ulusal ve uluslararası tarihsel gelişimi İş hukuku ders kitabı
3 İş hukukunun temel ilkeleri ve kaynakları İş hukuku ders kitabı
4 İş kanununun uygulama alanları İş hukuku ders kitabı
5 İş hukukunun temel kavramları İş hukuku ders kitabı
6 İş sözleşmeleri İş hukuku ders kitabı
7 İş sözleşmeleri İş hukuku ders kitabı
8 Ara Sınav İş hukuku ders kitabı
9 Ücretler İş hukuku ders kitabı
10 Ücretler İş hukuku ders kitabı
11 Fesih İş hukuku ders kitabı
12 Fesih İş hukuku ders kitabı
13 Kıdem tazminatı İş hukuku ders kitabı
14 Zaman bakımından işin düzenlenmesi İş hukuku ders kitabı
15 Kişiler bakımından işin düzenlenmesi İş hukuku ders kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İş hukuku ders kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar