DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçüm Teknikleri * ISG   217 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güvenli bir çalışma ortamı için gerçekleştirilmesi gereken ortam ölçümleri ve sınır değerleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma
Dersin İçeriği
Termal konfor şartları, İşyeri sıcaklık, nem ve hava akış hızı ölçümü, Aydınlatma ölçümü, Gürültü ve titreşim ölçümü, Toz ve gaz ölçümleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçüm teknikleri; temel kavramlar Ölçüm teknikleri ders notu
2 Termal konfor şartları Ölçüm teknikleri ders notu
3 Sıcaklık ve nem ölçümü Ölçüm teknikleri ders notu
4 Hava akış hızı ölçümü Ölçüm teknikleri ders notu
5 Sıcaklık, nem ve hava akış hızı; uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
6 Aydınlatma Ölçüm teknikleri ders notu
7 Aydınlatma; uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
8 Ara Sınav Ölçüm teknikleri ders notu
9 Gürültü ve titreşim Ölçüm teknikleri ders notu
10 Gürültü ve titreşim; uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
11 Toz ölçümü Ölçüm teknikleri ders notu
12 Toz ölçümü; uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
13 Gaz ölçümü Ölçüm teknikleri ders notu
14 Gaz ölçümü; uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
15 Birleştirilmiş uygulama Ölçüm teknikleri ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçüm teknikleri ders notu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar