DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Analizi * ISG   219 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma hayatında tehlikeleri, kaynaklarını, oluşturacağı riskleri tanımlama ve risk kavramını ve bileşenlerini açıklama. Bilimsel yöntemler kullanarak risk değerlendirmesi yapma
Dersin İçeriği
Risk analizi ile ilgili tanımlar, Risk analizi ulusal ve uluslararası mevzuatı, Risk analizinin yararları, Kalitatif ve kantitatif risk analiz yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Risk; tanımlar Risk değerlendirme ders notları
2 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği risk analizi mevzuatı Risk değerlendirme ders notları
3 Risk analizinin ve yönetiminin yararları Risk değerlendirme ders notları
4 Risk haritası, makro ve mikro ayrıştırma Risk değerlendirme ders notları
5 Ön tehlike analizi, iş güvenlik analizi, olursa ne olur, kontrol listeleri Risk değerlendirme ders notları
6 Birincil Risk Analizi Risk değerlendirme ders notları
7 Risk değerlendirme karar matrisi, L tipi matris, X tipi matris Risk değerlendirme ders notları
8 Ara Sınav Risk değerlendirme ders notları
9 Tehlike ve işletilebilme çalışması Risk değerlendirme ders notları
10 Hata ağacı analizi Risk değerlendirme ders notları
11 Olası hata türleri ve etkileri analizi Risk değerlendirme ders notları
12 Güvenlik Denetimi Risk değerlendirme ders notları
13 Olay ağacı analizi, neden sonuç analizi Risk değerlendirme ders notları
14 Tehlike sınıflandırma ve derecelendirme Risk değerlendirme ders notları
15 Birleştirilmiş uygulama Risk değerlendirme ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Risk değerlendirme ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar