DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etiketleme,Depol. ve Taş.Yön. ISG   220 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uyarı işaretleri ve etiketlemenin doğru yapılmadığı takdirde çalışanlar için ne kadar riskli durumların ortaya çıkacağının kavranması, eğitim ve uygulama koşullarının belirlenmesi ve çalışanlara öğretilmesi, Taşıma ve depolama işlerinde tehlikeler ve güvenlik kurallarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizat, Tehlike, Kalite, Kimyasal açıdan Özel İşaretleme ve Etiketleme Yöntemlerinin öğrenilmesi, çalışanlar için uyarı işaretleri ve etiketlemenin önemi. Malzeme taşınması, nakliyesi ve depolanmasında karşılaşılan tehlikelerin, alınacak iş güvenliği tedbirlerinin öğrenilmesi ve uygulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uyarı işaretleri ve tehlikeli madde ve ortamlardaki etiketlerin önemini kavrayacak, Uyarı ve etiket işaretlerinde standartları öğrenecek
2) İşyerinde uyarı işaretleri uygulamalarını öğrenecek
3) Tehlikeli maddelerin sınıflanması ve etiketlenmesiyle ilgili bilgi sahibi olacak
4) Taşıma ve depolama işlerinde iş güvenliği kültürünü kazanacakla
5) Taşıma ve depolama işlerindeki kaza tehlikelerini ve önlemleri öğrenecekler
6) Taşıma ve depolama işlerinde kullanılan makine ve ekipmanı tanıyacaklar
7) Güvenli çalışma yöntemleri geliştirecekler
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri ders notları Anlatım
2 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi ders notları Anlatım
3 Etiket yönetmeliğinin incelenmesi ders notları Anlatım
4 Etiketlemenin önemi ve unsurları ders notları Anlatım
5 Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizat, Fiziksel, Sağlık Bakımından Özel İşaretlendirme ve Etiketleme Yöntemleri ders notları Anlatım
6 Uluslararası Kurallar ve Standartlara Uygun Nakliyat ve Taşımacılık ders notları Anlatım
7 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hakkında bilgi ADR Cilt 1 ve Cilt 2 Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Anlatım
9 Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları ders notları Anlatım
10 Depo Özellikleri ders notları Anlatım
11 Taşıma ve depolamada kullanılan makineler ders notları Anlatım
12 Taşıma ve depolamada iş Kazaları ders notları Anlatım
13 Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi ders notları Anlatım
14 Mesleki uygulamalar ders notları Anlatım
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar