DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Mevzuatı * ISG   225 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) kavramsal çerçevesi, uluslararası standartlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi ile ilgili temel bilgiler,
Dersin İçeriği
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Maddeler, AB Direktiflerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ve İş Sağlığı Ve Güvenliğini İçeren Onayladığımız Ilo Sözleşmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Maddeler ders notları
2 AB Direktiflerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ders notları
3 AB Direktiflerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ve Türkiye deki gelişmeleri ders notları
4 AB Direktiflerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği ve Türkiye deki gelişmeleri ders notları
5 İş Sağlığı Ve Güvenliğini İçeren Onayladığımız ILO Sözleşmeleri ders notları
6 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi ders notları
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi ders notları
9 161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi için Türkiye gerçekleştirilen düzenlemeler ders notları
10 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi ders notları
11 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ders notları
12 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi için Türkiye gerçekleştirilen düzenlemeler ders notları
13 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ders notları
14 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi için Türkiye gerçekleştirilen düzenlemeler ders notları
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar