DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İSG Ulusal ve Uluslararası Kuruluşları * ISG   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş güvenliğinde devlet, çalışan ve işverenin yeri ve önemini anlatmak, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi vermek, İSG alanında hazırlanmış sözleşmeleri öğretmek
Dersin İçeriği
TC Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), işsağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü (İSGGM), İş teftiş kurulu başkanlığı (İTKB), Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi (ÇASGEM), İş sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İŞGÜM), ulusal kuruluşların tarihçesi, amaçları ve görevleri, iş sağlığı ve güvenliği ajansları (OSHA-USA ve OSHA-EU), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası çalışma örgütü (ILO)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, İş güvenliğinde devletin önemi ve yükümlülükleri İlgili notların okunması
2 TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) kuruluşu ve tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
3 ÇSGB amaçları ve görevleri İlgili notların okunması, genel tekrar
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (ISGGM) kuruluşu ve tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
5 ISGGM amaçları ve görevleri İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) kuruluşu ve tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
7 İTKB amaçları ve görevleri İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) kuruluşu ve tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
10 ÇASGEM amaçları ve görevleri İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İŞGÜM) kuruluşu ve tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
12 İŞGÜM amaçları ve görevleri İlgili notların okunması, genel tekrar
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansları (OSHA-USA ve OSHA-EU) İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Uluslararası çalışma Örgütü (ILO) İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar