DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Güvenlik * ISG   231 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyal güvenlik kavramı ve Türkiye deki sosyal güvenliğin kapsamı ve fonksiyonu hakkında bilgi vermek, sosyal güvenlikle ilgili tehlikeleri tanımlama ve mücadele yöntemlerini öğretmek, belli başlı sosyal güvenlik tekniklerini öğrenmelerini sağlamak, sosyal güvenlik yönetimi ve finansmanı konularında bilgi vermek, sosyal güvenliğin uluslararası boyutu hakkında temel bilgileri edindirmek
Dersin İçeriği
Sosyal güvenlikle ilgili temel kavramlar, sosyal güvenlik tarihi, sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilen tehlike ve riskler, geleneksel ve çağdaş sosyal güvenlik teknikleri, sosyal güvenlik yönetimi ve finansmanı, ulusal ve uluslararası sosyal güvenlik mevzuatı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, sosyal güvenlik kavramı İlgili notların okunması
2 Sosyal güvenliğin amacı, önemi, ilgili olduğu bilimdalları İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Sosyal güvenliğin içeriği, kapsamı ve fonksiyonu İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Sosyal güvenliğin tarihçesi İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Sosyal güvenlikte tehlike kavramı ve çeşitleri İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Sosyal güvenlik ve tehlike ile mücadele İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Sosyal güvenlik teknikleri ve çeşitleri İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Geleneksel ve çağdaş sosyal güvenlik teknikleri İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Sosyal güvenlik yönetimi İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Sosyal güvenlik finansmanı İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutu İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Sosyal güvenliğin uluslararası boyutu İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Sosyal güvenlik ile ilgili uluslararası sözleşme ve tavsiye kararları İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Sosyal güvenlikte yeni gelişmeler İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar