DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliğinde Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi ISG   232 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Acil durum öncesi, sırası ve sonrasında çevre, operasyon, üretim, mülk ve insan hayatını tehdit eden olay yada kazayı önlemek, zararı azaltmak, hazırlık yapmak, müdahale etmek, iyileştirmek için süren süreçte acil durum planlamasını yaparak, bu planl arı ve programları yürütecek ve destek verecek, acil durumları yönetecek ekip üyesi olarak öğrencilerin acil durum planlarına ve acil durum yönetimine aşina olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Acil Durum Yönetiminin İlkeleri - Kavramlar - Tanımlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat Acil Durum Planı ve Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve haricci kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil Durumlarda Tahli yenin Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar Azaltma - Hazırlık - Müdahale - İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masabaşı tatbikatlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Afet ve acil durum yönetimin 8 ilkesini listeleyebilir. İlkeleri, k avram ve t erimleri açıklayabilir
2) Tehlike ve risk analizini oluşturabilir. Acil durum ve Afet planlama takımını oluşturabilir.
3) Afet ve acil durum yönetimin 4 safhasını açıklayabilir. Hazırlık ve zarar azaltma faaliyetlerinin önemini yorumlayabilir. Müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini yorumlayabilir.
4) Afet ve acil durum bilgilerini toplayabilir. Afet ve acil durum bilgilerini analiz edebilir. Müdahalede karşılaşılan problemleri değe rlendirebilir. İletişim ve yardımlaşmanın önemini y orum layabilir
5) Sürekli durum değerlendirmesinin önemini gözden geçirebilir. Medya ve Halkla ilişkilerin önemini bilerek basın duyurusu hazırlayabilir. Çevresel hasarları değerlendirebilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kriz kavramının tarihsel gelişimi ders notları Anlatım
2 Kriz ve kriz yönetimi ders notları Anlatım
3 Kriz süreci ve türleri ders notları Anlatım
4 Kriz yönetiminin amacı ve önemi ders notları Anlatım
5 Kriz yönetim aşamaları ders notları Anlatım
6 Doğal kaynaklı afet tanımı ders notları Anlatım
7 Doğal kaynaklı afet tanımı ders notları Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Yazılı Sınav
9 Afet ve kriz yönetimi ilişkileri ders notları Anlatım
10 Kriz yönetimi ve mali yapı ders notları Anlatım
11 Türk kamu yönetiminde olağanüstü yönetim yetkileri ders notları Anlatım
12 Kriz yönetiminde merkez - yerel yönetim ilişkileri ders notları Anlatım
13 Kriz yönetimi ve bilgiye erişim ders notları Anlatım
14 Kriz yönetimine ilişkin örnek uygulamalar ders notları Anlatım
15 Genel Tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar