DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlıklı Yaşam ISG   234 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders; birey, aile ve toplum sağlığının koruması için fiziksel aktivitenin önemi üzerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrenciler, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanma ve kazandırma, fiziksel aktivite programlama konularında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sağlığı yaşam ve temel prensiplerini bilir
2) Sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanır
3) Egzersiz, fiziksel aktivite, beslenme, kilo kontrolü ve sıvı tüketimi konularında bilinçli davranır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlıklı yaşam kavramına giriş ders notları Anlatım
2 Sağlıklı yaşam kavramını oluşturan komponentler ders notları Anlatım
3 Sağlıklı yaşamda egzersiz kavramı ders notları Anlatım
4 Sağlığı koruma ve geliştirmede egzersizin rolü ve yararlar ders notları Anlatım
5 Kilo kontrolü, egzersiz ihtiyacının belirlenmesi ders notları Anlatım
6 Sağlığı koruma ve geliştirmede egzersiz uzmanlarının etkisi ders notları Anlatım
7 Sağlığı koruma ve geliştirmede egzersiz uzmanlarının etkisi ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Farklı yaş gruplarında egzersiz ders notları Anlatım
10 Sağlıklı yaşam adına yanlış uygulamalar (uygun olmayan beslenme davranışları) ders notları Anlatım
11 Sağlıklı yaşam adına yanlış uygulamalar (uygun olmayan egzersiz uygulamaları) ders notları Anlatım
12 Sağlıklı yaşam adına yanlış uygulamalar (uygun olmayan egzersiz uygulamaları) ders notları Anlatım
13 Sağlıklı yaşam davranışı kazandırma ve sürdürmede sağlık profesyonellerinin rolü ders notları Anlatım
14 Sağlıklı yaşam davranışı kazandırma ve sürdürmede sağlık profesyonellerinin rolü ders notları Anlatım
15 Genel Tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar