DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya I ISK   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere madde ve kimya ilişkisi ile kimyasal kanun ve kavramları öğretmek. Öğrencilere formül ve denklemlerle ilgili hesaplamaları öğretmek. Öğrencilere madde ve malzemenin yapısını ve yapısında meydana gelen değişimleri öğretmek. Öğrencilerin ihtiyacı olan çözeltileri hazırlayabilmeyi ve çözeltilerin özelliklerini öğretmek. .
Dersin İçeriği
Kimyanın önemi, Madde ve Kimya, Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal hesaplamalar, Semboller, Formüller ve Denklemler, Katılar, Reaksiyon hızı ve denge, Çözeltiler, Sulu çözeltilerde denge, Periyodik cetvel ve atomun yapısı, Kimyasal bağ, redoks reaksiyonları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal hesaplamaların öğrenilmesi
2) Katılar ve özellikleri ile kristal yapılar hakkında bilgi edinilmesi
3) Kimyasal olayların termodinamik ve kinetik açıdan değerlendirilmesi.
4) Çözeltiler, özellikleri ve sulu çözeltilerde oluşan dengelerin kavratılması.
5) Atom, bileşik ve kimyasal bağ arasındaki ilişkilerin kavratılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madde ve Kimya Genal Kimya Notları Anlatım
2 Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal hesaplamalar Genal Kimya Notları Anlatım
3 Semboller, Formüller ve Denklemler Genal Kimya Notları Anlatım
4 Periyodik cetvel ve atomun yapısı ders notları Anlatım
5 Katılar; katıların kristal yapıları ve belirlenmesi, x-ışınlarının kullanımı Genal Kimya Notları Anlatım
6 Katılar; katı türleri ve özellikleri Genal Kimya Notları Anlatım
7 sıvılar ve çözeltiler Genal Kimya Notları Anlatım
8 Ara Sınav Genal Kimya Notları Yazılı Sınav
9 Konsantrasyon hesaplamaları Genal Kimya Notları Anlatım
10 Sulu çözeltilerde denge; pH hesaplamaları Genal Kimya Notları Anlatım
11 Sulu çözeltilerde denge; pH hesaplamaları Genal Kimya Notları Anlatım
12 Kimyasal bağ Genal Kimya Notları Anlatım
13 Kimyasal bağ Genal Kimya Notları Anlatım
14 Değerlik kavramı ve redoks reaksiyonları Genal Kimya Notları Anlatım
15 genel tekrar Genal Kimya Notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar