DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik * ISM   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel bir matematik eğitiminin sunulması.Gerçek yaşamda karşılaşılan disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilme becerisinin artırılması.Matematik alanında soyut olarak düşünebilme, problemleri tahmin edebilme ve bunlara çözümler üretebilme ve farklı bakış açılarından problemlere yaklaşabilme becerilerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırma, tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirme, her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla objektif olarak ortaya koyma, eleştirel düşünmek ve değerlendirme yeteneği kazanma, bilgiye sahip olma, sahip olunan bilgiyi analiz etmek, verilerden bir sentez oluşturma bunların değerlendirme ve sonuca ulaştırma sistematiğin öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar ders notları 1
2 Sayılarla ilgili işlemler ders notları 2
3 Sayılarla ilgili işlemler ders notları 2
4 Modüler aritmetik ders notları
5 Cebir ders notları 3
6 Cebir ders notları 3
7 Ara Sınav ara sınav
8 Polinomlar ders notları 4
9 Polinomlar ile ilgili ugulamalar ders notları 4
10 Oran ve orantı ders notları 5
11 Oran ve orantı uygulamaları ders notları 5
12 Taban değiştirme işlemleri ders notları 6
13 Denklemler ders notları 7
14 Köklü sayılar ve işlemler ders notları 8
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar