DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel bilgi ve kavramlar, arama ve kurtarma çalışmalarının tarihsel gelişimi, arama ve kurtarma ekiplerinin özellikleri İlgili notların okunması
2 Arama ve kurtarmada planlama ve organizasyon İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Arama ve kurtarma teknik ve becerileri İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Arama ve kurtarmada kaza değerlendirme safhaları İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Arama ve kurtarmada kullanılan makine ve ekipmanlar İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Arama ve kurtarmada yangın ve müdahale teknikleri İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Arama ve kurtarmada haberleşme İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Arama ve kurtarmada teknolojik gelişmeler İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Arama ve kurtarmada acil durum planları İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Arama ve kurtarmaya yönelik bazı mühendislik uygulamaları İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Arama ve kurtarma faaliyetlerinde karşılaşılan sağlık sorunları ve korunma yöntemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Arama ve kurtarmada karşılaşılan tıbbi acillerde ilk yardım İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Arama ve kurtarmada eğitim İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Ulusal ve uluslararası mevzuat İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı Reading related notes, an overview exam preparation

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar