DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arama ve Kurtarma * ISG   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arama kurtarma ile ilgili temel kavramları öğretmek, temel arama kurtarma işleri ile ilgili bilgi vermek, farklı olaylarda uygulanan arama kurtarma yöntemleri, makine ve ekipmanlar hakkında bilgi vermek, haberleşme, planlama, organizasyon ve müdahale tekniklerini öğretmek, acil durum planları hazırlama becerisi kazandırmak, arama kurtarmada karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Giriş, temel bilgi ve kavramlar, arama ve kurtarma çalışmalarının tarihsel gelişimi, arama ve kurtarma ekiplerinin özellikleri, planlama ve organizasyon, arama ve kurtarma teknikleri, kaza değerlendirme safhaları, kullanılan makine ve ekipmanlar, yangın ve müdahale teknikleri, haberleşme, teknolojik gelişmeler, acil durum planları, arama ve kurtarmaya yönelik bazı mühendislik uygulamaları, arama ve kurtarma faaliyetlerinde karşılaşılan sağlık sorunları, korunma yöntemleri ve tıbbi acillerde ilk yardım, ulusal ve uluslararası mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
-