DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hijyeni ISG   229 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere işyerinde hijyenin önemini ve endüstriyel hijyenin unsurlarını kavratmak
Dersin İçeriği
İşyerinde hijyen açısından risk oluşturan faktörler. Alınması gereken tedbirler, kullanılan malzeme ve kişisel koruyucular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çalışma alanlarında risk faktörlerini tanımlayacaktır
2) Çalışma alanlarında endüstriyel hijyenin önemini kavrayacaktır
3) Endüstriyel hijyen teknik ve uygulamalarını bilecektir
4) Endüstriyel ve kişisel hijyende kullanılan malzemeleri tanıyacaktır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hijyenin Tanımı ve önemi / Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler ile İlgili Bilgiler ders notları Anlatım
2 Yararlı Patojenler ders notları Anlatım
3 İş Ortamlarında Hijyen ders notları Anlatım
4 Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yolla ders notları Anlatım
5 Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemler ders notları Anlatım
6 Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma ders notları Anlatım
7 Bakteriler ve tehlikeleri ders notları Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Anlatım
9 Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma ders notları Anlatım
10 Kişisel Hijyen / El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni ders notları Anlatım
11 El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi ders notları Anlatım
12 Zararlı maddelerden korunma ders notları Anlatım
13 Tırnak Fırçalarının Kullanım özellikleri ders notları Anlatım
14 Ellerin Kurulanmasının Önemi ders notları Anlatım
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar