DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arama ve Kurtarma * ISG   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayten ESER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arama kurtarma ile ilgili temel kavramları öğretmek, temel arama kurtarma işleri ile ilgili bilgi vermek, farklı olaylarda uygulanan arama kurtarma yöntemleri, makine ve ekipmanlar hakkında bilgi vermek, haberleşme, planlama, organizasyon ve müdahale tekniklerini öğretmek, acil durum planları hazırlama becerisi kazandırmak, arama kurtarmada karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Giriş, temel bilgi ve kavramlar, arama ve kurtarma çalışmalarının tarihsel gelişimi, arama ve kurtarma ekiplerinin özellikleri, planlama ve organizasyon, arama ve kurtarma teknikleri, kaza değerlendirme safhaları, kullanılan makine ve ekipmanlar, yangın ve müdahale teknikleri, haberleşme, teknolojik gelişmeler, acil durum planları, arama ve kurtarmaya yönelik bazı mühendislik uygulamaları, arama ve kurtarma faaliyetlerinde karşılaşılan sağlık sorunları, korunma yöntemleri ve tıbbi acillerde ilk yardım, ulusal ve uluslararası mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, temel bilgi ve kavramlar, arama ve kurtarma çalışmalarının tarihsel gelişimi, arama ve kurtarma ekiplerinin özellikleri İlgili notların okunması
2 Arama ve kurtarmada planlama ve organizasyon İlgili notların okunması, genel tekrar
3 Arama ve kurtarma teknik ve becerileri İlgili notların okunması, genel tekrar
4 Arama ve kurtarmada kaza değerlendirme safhaları İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Arama ve kurtarmada kullanılan makine ve ekipmanlar İlgili notların okunması, genel tekrar
6 Arama ve kurtarmada yangın ve müdahale teknikleri İlgili notların okunması, genel tekrar
7 Arama ve kurtarmada haberleşme İlgili notların okunması, genel tekrar
8 Arasınav İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık
9 Arama ve kurtarmada teknolojik gelişmeler İlgili notların okunması, genel tekrar
10 Arama ve kurtarmada acil durum planları İlgili notların okunması, genel tekrar
11 Arama ve kurtarmaya yönelik bazı mühendislik uygulamaları İlgili notların okunması, genel tekrar
12 Arama ve kurtarma faaliyetlerinde karşılaşılan sağlık sorunları ve korunma yöntemleri İlgili notların okunması, genel tekrar
13 Arama ve kurtarmada karşılaşılan tıbbi acillerde ilk yardım İlgili notların okunması, genel tekrar
14 Arama ve kurtarmada eğitim İlgili notların okunması, genel tekrar
15 Ulusal ve uluslararası mevzuat İlgili notların okunması, genel tekrar
16-17 Yarıyıl sınavı Reading related notes, an overview exam preparation

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar