DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağır ve Tehlikeli İşler ISG   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, tehlikelerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini, tehlikelerin oluşturacağı riskleri, bu işlerde kimlerin çalışabileceğini, kadınlar, genç işçiler gibi çalışanların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Mühendislik Uygulama Sürecinde karşılaşılan tehlikelere bağlı olarak yaşanabilecek kaza ve meslek hastalıkları ile bunlara karşı alınması gereken önlemler, uygulanacak yöntem ve mühendislik tedbirleri ile yasal zorunluluklar ve sorumluluklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlikeleri Tanımlamak
2) Ortaya çıkabilecek Tehlikeli Durum ve Tehlikeli Hareketleri Analiz etmek
3) Kazalar ve Meslek Hastalıkları Tanımları
4) Yasal Zorunluluklar
5) İşyerlerinde uygulanacak Mühendislik Önlemlerine Karar vermek
6) Alınan önlemlerin hayata geçmesi amacıyla kontrol mekanizmaları geliştirmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
X
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
X
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
X
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
X
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
X
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
X
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
X
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
X
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
X
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
X
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
X
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
X
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
X
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
X
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
X
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
X
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
X
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
X
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı, Uygulamaları, Mühendislikte Önemi ve Sorumluluklar ders notları Anlatım
2 Çalışma Yaşamı Yasaları, Anayasanın İş Yaşamına ilişkin Maddeleri, Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş kanunu ders notları Anlatım
3 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, ders notları Anlatım
4 Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanların mesleki ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Zorunlulukları ders notları Anlatım
5 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çağdaş Yaklaşımlar ders notları Anlatım
6 Risk Değerlendirmesi ders notları Anlatım
7 Kişisel Koruyucular ders notları Anlatım
8 Ara Sınav ders notları Anlatım
9 Etiketleme ve Kilitleme ders notları Anlatım
10 İş Güvenliğinde İzinler ders notları Anlatım
11 Yangın ve Önlemler ders notları Anlatım
12 Endüstriyel Hijyen ders notları Anlatım
13 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ders notları Anlatım
14 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ders notları Anlatım
15 genel tekrar ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar