DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği I ISG   109 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgür KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma hayatında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tarihçesini, iş sağlığı ve güvenliği temel tanımları öğrenme
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği tarihçesi, Çalışma hayatında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynakları, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Kişisel ve toplu koruma yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel tanımlamaları açıklar
2) İş sağlığı ve güvenliğinin tarihçesini açıklar
3) Tehlikeleri ve iş kazalarının özelliklerini tanımlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliğine giriş İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İş sağlığı ve güvenliğinin tarihçesi İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Biyolojik, kimyasal, fiziksel tehditler, iş kazalarının nedenleri İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İşyeri düzeni, el aletleri, elektrikli alet ve makineler İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kişisel korunma araçları, makinelere takılan koruyucu aparatlar İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Meslek hastalıkları, fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörler İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İş Güvenliği I Ders Notları
9 Meslek hastalıklarına karşı alınacak tedbirler İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kaza ve yaralanma analizi, yaralanma şiddeti İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kazaların ekonomiye ve işgücüne etkisi İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kaza raporlama İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hukuksal açıdan iş kazası ve meslek hastalıkları İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ülkemizde iş Kazaları ve meslek hastalıkları İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dünyada ve Avrupa Birliğindeki durum İş Güvenliği I Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İş Güvenliği I Ders Notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar