DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Ödevi ISG   218 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ÖZGÜR KESKİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derslerde gördüğü konulardan bir veya birkaçı üzerinde veya farklı bir yeni konu üzerinde araştırma yapmasını sağlamak, literatür taraması yoluyla bilgi ve dokümanı belirli bir disiplin içerisinde bir araya getirmesini sağlamak, elde edilen teorik ve uygulamalı bilgilerin bir tez halinde düzenlenmesini ve başkalarının da yararlanacağı bir biçimde sunulmasını sağlamak
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyu, literatürden araştırma ve öğrenme becerisini kazanmışlardır
2) Kendi başına, bir konuyu sebep ve sonuçları ile birlikte ortaya koyma ve irdeleme becerisi kazanmışlardır.
3) Uygulamalı çalışmalarda; sistem kurma, sonuç alma ve sonuçları tablo, grafik vb. yollarla değerlendirme becerilerini kazanmışlardır.
4) Yapılan bir çalışmanın tez formatında nasıl hazırlanacağını öğrenmiştir.
5) Bir sunu hazırlama ve yapılan çalışmayı başkalarına anlatabilme ve aktarabilme becerisini kazanmıştır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini açıklama
2
Alanla ilgili mevcut ulusal ve uluslar arası mevzuatı anlama
3
Kişisel koruyucu malzemeler, sağlık ve güvenlik işaretleri ve amaca yönelik kullanımları hakkında detaylı bilgiye sahip olma
4
Meslek hastalıkları, iş kazaları, risk analiz yöntemleri, eğitim metotları ve istatistiksel ölçme tekniklerini açıklama
5
Acil durumlarda uygulanacak ilkyardım tekniklerine ve çalışma hayatında ergonomi kurallarına ait yeterli bilgiye sahip olma
6
İşçi sağlığı ve iş güvenliği temel kavram ve ilkelerini, ulusal ve uluslar arası mevzuat doğrultusunda açıklama
7
Yangın, tespiti ve yangından korunma tekniklerini açıklama
8
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel ölçüm tekniklerini açıklayabilme ve kullanma
9
Çalışma ortamlarında oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerini ve ortamdaki tehlike kaynaklarını tanımlayabilme
10
Alanla ilgili güvenlik eğitimleri için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma
11
İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında raporlama yapma
12
Temel bilgi teknolojilerini alanda etkin olarak kullanma
13
İlkyardım tekniklerini kullanma
14
Alanına özgü temel risk analizi tekniklerini kullanma
15
Temel işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları ile alanla ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata bağlı kalmak koşuluyla, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü konuda sorumluluk alabilme
16
Alanla ilgili her türlü gelişmeyi reel ve sanal ortamda takip ederek gelişmeleri öğrenme ve öğrendiği bilgileri çok yönlü değerlendirme
17
Arkadaşları, ailesi, öğretmenleri ve alanıyla ilgili işçi, işveren ve uzmanlarla etkin ve paylaşımcı iletişim kurabilme
18
Temel bilgi ve iletişim araçalarını alanında etkin olarak kullanabilme
19
Kişisel gelişimi için ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek mesleki eğitimlere katılarak mesleki yetkinliğini geliştirme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
2 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
4 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Sözlü Sınav
9 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Bitirme ödevi konusu ile ilgili araştırma: Saha ya da laboratuvar Literatür araştırma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
15 Bitirme ödevi raporlama Bilgisayarla raporlama Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar