DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Tasarım * BDT   105 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İNAN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasarım Bilgisinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Tasarımın tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel kavramlar, Tasarımda çizgi, renk, dolgu kavramları, Tasarımda görsellik, Tasarımda işlevsellik, Görsel algılama, Tasarım sanat ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.
X
2
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
3
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında gerekli tasarım, laboratuvar çalışmalarını yürütür.
X
4
Ofis programlarını ve mesleki bilgisayar programlarını kullanabilir.
5
Tasarım ve Animasyon kavramlarını bilir. Temel tasarım ve animasyon konusunda bilgi sahibidir ve temel uygulamaları yapabilir.
6
Animasyon yöntemlerini bilir ve animasyonlar yapabilir.
7
İki boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
X
8
Üç boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
9
Web Tasarım Temellerini bilir, Web Sayfalarını tasarlayabilir.
10
Modelleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11
İnternet Teknolojisi konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve dinamik web sayfaları tasarlayabilir.
12
Görüntü İşleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
13
Örgüt, İş Ve Toplumsal Etik Değerlere Uygun Davranır,
X
14
Alanına İlişkin Bilgileri Analiz Etme, Yorumlama Ve Değerlendirme Becerisine Sahiptir,
15
Öğrenme Gereksiniminin Sürekliliğini Kavradığını Gösterir,
X
16
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
17
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.2.)Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yor
18
1) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.2) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.3) - Sorumluluğu altında çalışanların bi
19
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.2) - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendi

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma. Derste Kullanılacak araç gereç ve materyallerin tanıtılması ve temininin not ettirilmesi. Tasarım ve Tasarımcı Tasarım ögelerinin ve Tasarım ilkelerinin teorik olarak örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması. Herhangi bir ön çalışma yoktur
2 Açık - Koyu değerlerin (ton skalası) ve ışık- gölge öğesinin formun oluşYokturulmasındaki önemi. Ton skalası çalışmaları ve skalanın geometrik formlar ve/veya değişik objeler (küresel, prizmatik, köşeli) üzerine uygulanması. Teknik anlatım öğelerini (nokta, çizgi, leke) ayrı ayrı ton skalası olarak uygulama ve skalanın farklı geometrik form ve objeler üzerine giydirilmesi Herhangi bir ön çalışma yoktur
3 Teknik anlatım öğelerinin ( nokta çizgi leke) ayrı ayrı teorik anlatım ve tanıtımları. Her bir öğenin ayrı ayrı tasarım ilkeleri paralelinde anlatım ve uygulamalarının yaptırılması. Herhangi bir ön çalışma yoktur
4 Çizgi ve Sınıflandırması. Çizginin anlatım olanakları. Mekanik çizgiler, Artistik çizgiler, Paralel çizgiler, Çakışan çizgiler. Çizgi demet ve kümeleri. Herhangi bir ön çalışma yoktur
5 Çizim ve boyama araç gereçlerinin dışında bir malzeme ile kolaj tekniğinde belirlenecek bir konunun nokta ve çizgi öğesi bir arada kullanılarak tasarlanması. Herhangi bir ön çalışma yoktur
6 Leke: Nokta yoğunlaşmalarıyla, çizgi yoğunlaşma ve çakışmalarıyla, yedirme tekniği ile lekelerin oluşturulması ve belirlenen form ve objelerin üzerine giydirilmesi uygulamaları. Farklı leke değerleriyle imgesel bir konunun anlatılması. Herhangi bir ön çalışma yoktur
7 Zemin, Şekil - Biçim - Form, Işık- Gölge, Leke, Doku öğelerinin teorik anlatımları.Ögelerin geometrik formlar ve/ veya Doğal - Yapay objeler üzerinden kavratılması. Obje etütleri ve objenin çizgisel ve lekesel anlatımları, uygulamaları. Herhangi bir ön çalışma yoktur
8 Ara Sınav Arasınav
9 Çizgisel, geometrik ve lekesel anlatım çalışmalarının fotokopi yöntemi ile büyütülüp - küçültülerek elde edilen materyallerin parçalama yöntemi ile ( çizgisel ve / veya geometrik şekillerde) bozularak yeniden bir araya getirilip yeni bir tasarıma dönüştürülmesi. Herhangi bir ön çalışma yoktur
10 Doku öğesi, önemi, sınıflandırılması. Yapay doku çalışmaları. Etüdü yapılan ve farklı anlatımları ( çizgisel - lekesel ) elde edilen veya farklı ( doğal - yapay ) objelerden hareketle yüzeysel tasarımlar. (doku çalışmaları) Herhangi bir ön çalışma yoktur
11 Kompozisyon / Düzenleme/ Yorum konusu anlatılarak, etüdü yapılan objenin teknik anlatım ögelerini kullanarak, tasarım ilkeleri doğrultusunda yorumlayıp yüzeysel kompozisyon oluşturmak. (Denge ) Herhangi bir ön çalışma yoktur
12 Leke öğesi kullanılarak ilgili tasarım ilkeleri paralelinde farklı çizim ve boyama materyalleri kullanılarak leke çalışmaları ve uygulamaları. Objelerin lekesel-simgesel anlatımları. Herhangi bir ön çalışma yoktur
13 Serbest konu çalışması (Not: Her bölüm kendi alanına yönelik olarak bir çalışma planlayıp gerçekleştirecek.) Herhangi bir ön çalışma yoktur
14 Serbest konu çalışması (Not: Her bölüm kendi alanına yönelik olarak bir çalışma planlayıp gerçekleştirecek.) Herhangi bir ön çalışma yoktur
15 Genel Konu Tekrarı Herhangi bir ön çalışma yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar