DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Okuryazarlığı BDT   230 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kapsamda medya okuryazarlığı kavramı, amacı, önemi, tarihsel gelişimi üzerinde durularak, konunun çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Medyanın kendine özgü diliyle oluşturulan medya metinlerinin mesajlarının sorgulanması davranışlarını kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişime Giriş
2) Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri
3) Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri
4) Medya Okuryazarlığı ve Türkiye 'deki Uygulama Alanları
5) Medya Okuryazarlığı ve Türkiye 'deki Uygulama Alanları
6) Aile, Çocuk ve Televizyon
7) Aile, Çocuk ve Televizyon
8) Ara Sınav
9) Televizyon Kavramı
10) Radyo Kavramı
11) Gazete ve Dergi
12) Gazete ve Dergi
13) İnternet Kavramı
14) İnternet Kavramı
15) Genel Konu Tekrarı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında yeterli düzeyde kuramsal bilgiye sahiptir.
2
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon alanında gerekli tasarım, laboratuvar çalışmalarını yürütür.
4
Ofis programlarını ve mesleki bilgisayar programlarını kullanabilir.
5
Tasarım ve Animasyon kavramlarını bilir. Temel tasarım ve animasyon konusunda bilgi sahibidir ve temel uygulamaları yapabilir.
6
Animasyon yöntemlerini bilir ve animasyonlar yapabilir.
7
İki boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
8
Üç boyutlu tasarım yöntemlerini bilir ve tasarımları yapabilir.
9
Web Tasarım Temellerini bilir, Web Sayfalarını tasarlayabilir.
10
Modelleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11
İnternet Teknolojisi konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve dinamik web sayfaları tasarlayabilir.
X
12
Görüntü İşleme Teknikleri konusunda temel kuramsal bilgilere sahiptir ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
13
Örgüt, İş Ve Toplumsal Etik Değerlere Uygun Davranır,
14
Alanına İlişkin Bilgileri Analiz Etme, Yorumlama Ve Değerlendirme Becerisine Sahiptir,
15
Öğrenme Gereksiniminin Sürekliliğini Kavradığını Gösterir,
16
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
17
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.2.)Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yor
18
1) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.2) - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.3) - Sorumluluğu altında çalışanların bi
19
1) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.2) - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendi

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişime Giriş Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
2 Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
3 Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
4 Medya Okuryazarlığı ve Türkiye 'deki Uygulama Alanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
5 Medya Okuryazarlığı ve Türkiye 'deki Uygulama Alanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
6 Aile, Çocuk ve Televizyon Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
7 Aile, Çocuk ve Televizyon Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Televizyon Kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
10 Radyo Kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
11 Gazete ve Dergi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
12 Gazete ve Dergi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
13 İnternet Kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
14 İnternet Kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
15 Genel Konu Tekrarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar