DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlılar Dünyası kavramı, Botanik Biliminin anlam ve önemi: Yaşam Bilim olan Biyolojinin inceleme objesini oluşturan canlı varlıkların özellikleri Konu ile ilgili ön araştırma
2 Bitkilerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması Konu ile ilgili ön araştırma
3 Bitkisel Dokular Konu ile ilgili ön araştırma
4 Bitkisel Organlar Konu ile ilgili ön araştırma
5 Bitkisel Organlar ve Üreme Konu ile ilgili ön araştırma
6 Yüksek Bitkilerde Üreme Organlarının Yapısı Konu ile ilgili ön araştırma
7 Bitkisel Yapıların İşleyişi (Bitki Fizyolojisini giriş düzeyinde inceleme) Konu ile ilgili ön araştırma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ön araştırma
9 Bitkilerde Su ve Mineral Madde Alınım ve Taşınım Mekanizmaları Konu ile ilgili ön araştırma
10 Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez Konu ile ilgili ön araştırma
11 Bitkilerde Enerjitik Olaylar, Aerobik Solunum ve Fermentasyon Konu ile ilgili ön araştırma
12 Enzimler, Azot Metabolizması ve Metabolik Ürün Sentezleri Konu ile ilgili ön araştırma
13 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme olayları Konu ile ilgili ön araştırma
14 Bitkisel Hormonlar ve Hareket Konu ile ilgili ön araştırma
15 Bitki Genetiğine İlişkin Temel Kavramlar Konu ile ilgili ön araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ön araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar