DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüksekokul uygulama parselinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma Parsellerde Uygulama
2 Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme yöntemleri Parsellerde Uygulama
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirileceği alanların özellikleri Parsellerde Uygulama
4 Serada yastıkların oluşturulması ve bakımı Parsellerde Uygulama
5 Tıbbi bitkilerin generatif olarak çoğaltılma yöntemleri Parsellerde Uygulama
6 Tıbbi bitkilerin vegetatif yolla çoğaltılma yöntemleri Parsellerde Uygulama
7 Serada ve tarlada bulunan bitkilerin ekimi, dikimi, bakımı Parsellerde Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sera ve tarladaki bitkilerin bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması Parsellerde Uygulama
10 Sera ve tarladaki bitkilerin bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması Parsellerde Uygulama
11 Etken maddelerin elde edileceği bitki organları ve yapısı Parsellerde Uygulama
12 Tıbbi ve aromatik bitkilerde bulunan etken maddeler ve önemi Parsellerde Uygulama
13 Tarlada bitkilerin yetiştirileceği alanların oluşturulması Parsellerde Uygulama
14 Serada ve tarlada bulunan bitkilerin bakımı Parsellerde Uygulama
15 Bitkilerin hasat edilmesi ve hasat sonrası yapılacak işlemler Parsellerde Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve sunu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar