DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama * TAB   138 2 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
Doç.Dr.NAİME ZÜLAL ELEKCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarla bitkileri tarımında tohumluk, ekim ve dikim işlemleri, gübreleme, tarımsal savaşım teknikleri, sulama ve drenaj hasat-harman uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarla tarımında tohumluk, tohum yatağı hazırlama, ekim-dikim teknikleri, gübreleme, tarımsal savaşım yöntemleri, sulama ve drenaj ile hasat uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tohumluk kavramı, tohum koleksiyonu incelemesi, Konu ile ilgili ön araştırma
2 Tohumluğun özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb) Konu ile ilgili ön araştırma
3 Toprak işleme zamanı, derinliği, toprak işleme araç ve makineleri, parselasyon, Konu ile ilgili ön araştırma
4 Markör, vb alet kullanımı, ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri Konu ile ilgili ön araştırma
5 Gübreleme (işletme gübresi, ticari gübreler) Konu ile ilgili ön araştırma
6 Gübreleme teknikleri, alet ve makineler Konu ile ilgili ön araştırma
7 Tarımsal savaşım (kültürel, kimyasal, biyolojik savaşım) Konu ile ilgili ön araştırma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ön araştırma
9 Tarımsal savaşım araçları (karadan, havadan ilaçlama), koleksiyon bahçesinin ilaçlanması Konu ile ilgili ön araştırma
10 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb) Konu ile ilgili ön araştırma
11 Verim tayinleri, kuru madde analizleri Konu ile ilgili ön araştırma
12 Hasat kavramı (amacı, zamanı, yüksekliği, vb) Konu ile ilgili ön araştırma
13 Makine ve elle tohum harmanı Konu ile ilgili ön araştırma
14 Teknik gezi Konu ile ilgili ön araştırma
15 Dönem projesi sunumları Konu ile ilgili ön araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ön araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar