DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik TAB   101 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN KAVUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkiler dünyasına, diğer bir deyişle Bitki Biyolojisine ilişkin temel kavramları vermek ve bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bitkiler alemi hakkında genel bilgiler ve bitkilerin tüm özellikleri, sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlılar dünyasına ilişkin tanımları ve temel kavramları algılıyabilmek
2) Bitkiler dünyasında ilkelden gelişmişe hiyerarşik organizasyonu temel biyolojik kuramlar kapsamında kavrayabilme ve anlamlandırabilmek
3) Bitkisel organizasyonun yapısal ve işlevsel özelliklerini kavrayabilme ve birbirleri ile ilişkilendirebilmek
4) Bitkiler dünyasında üreme ve üremeye ilişkin yapı ve süreçleri algılıyabilme ve anlamlandırabilmek
5) Bitkilerde yaşamsal olayların işlerliğini ve diğer canlılarla olan ilişkilerini kavrayabilme ve irdeleyebilmek
6) Bitki büyüme ve gelişme olaylarını kavrayabilme ve bu olayları ortamla ilişkilendirebilmek
7) Bitkilerde kalıtım ve evrime ilişkin tanım ve kavramları algılayabilme ve sorgulayabilmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)