DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üniversitede Yaşam Kültürü TAB   121 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN KAVUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Biyoloji bölümüne yeni başlayan öğrencilere, Bitkiler dünyasına, diğer bir deyişle Bitki Biyolojisine ilişkin temel kavramları vermek ve bu kavram ve konuların anlaşılmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bitkiler Aleminde yer alan canlıların genel özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversitemizle ilgili temel bilgileri edinir.
2) Üniversitemizin misyon, vizyon, yaklaşım ve kurallarını öğrenir.
3) Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kendi haklarını ve üniversite olanaklarını kullanmayı öğrenir.
4) Üniversitedeki sosyal yaşam hakkında bilgi sahibi olur
5) Akademik yaşam ve araştırma teknikleri hakkında fikir sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)