DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya TAB   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NURTEN TOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Organik ve anorganik bileşikler arasındaki farkın kavranması Fonksiyon-yapı ilişkisinin kavranması Organik reaksiyonların teknolojideki öneminin kavranması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar (kimyasal bağ, organik yapılar, asitler ve bazlar, elektrofil, nükleofil, yapı ve etkinlik), Doymuş hidrokarbonlar, Stereokimya, Nükleofilik yer değiştirme ve ayrılma tepkimeleri, Alken ve alkinlerin tepkimeleri, Alkoller, eterler ve kükürtlü bileşikler, Aminler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik moleküllerdeki farklı fonksiyonel grupları ayırt edebilir.
2) IUPAC adlandırma sistemini kullanarak organik bileşikleri adlandırabilir.
3) Fonksiyonel grupların kimyasal reaksiyonlarını açıklayabilir.
4) Organik kimyada stereokimyanın önemini ve kaynağını açıklayabilir.
5) Substitusyon (SN1, SN2) ve eliminasyon (E1, E2) reaksiyonlarını kullanılan solvent tipi, gerekli substrat, nükleofil ve baz, stereokimya açısından karşılaştırabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi edinilir.
2
Dünyada ve Türkiye'de yoğun yetişririciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanır.
3
Tıbbi ve aromatik bitkilerin toprak istekleri, iklim isteklerini öğrenir.
4
Tıbbi bitki, aromatik bitki, baharat bitkisi, keyif bitkileri, boya bitkileri hakkında bilgi edinir.
5
Laboratuvar ortamında uçucu yağ elde etme, parfüm yapımı vb. öğrenir.
6
Tıbbi ve aromatik bitkilerin arazi koşullarında üretimini ve hasadını gerçekleştirir
7
Tıbbi ve aromatik bitkilerin fitoterapi aromaterapi alanında kullanımlarını öğrenir
8
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim yöntemlerini öğrenir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar (kimyasal bağ, organik yapılar,asitler ve bazlar) Organik Kimya (Solomons) Anlatım
2 Temel kavramlar (elektrofil, nükleofil, yapı ve etkinlik) Organik Kimya (Solomons) Anlatım
3 Doymuş hidrokarbonlar Organik Kimya (Solomons) Anlatım
4 Stereokimya Organik Kimya (Solomons) Anlatım
5 Alkenler ve tepkimeleri Organik Kimya (Solomons) Anlatım
6 Alkenlerin tepkimeleri Organik Kimya (Solomons) Anlatım
7 Alkoller Organik Kimya (Solomons) Anlatım
8 Ara Sınav arasınav Yazılı Sınav
9 Alkil halojenürler Organik Kimya (Solomons) Anlatım
10 Nükleofilik yer değiştirme ve ayrılma tepkimeleri Organik Kimya (Solomons) Anlatım
11 Substitusyon (SN1, SN2) ve eliminasyon (E1, E2) reaksiyonları Organik Kimya (Solomons) Anlatım
12 Substitusyon (SN1, SN2) ve eliminasyon (E1, E2) reaksiyonları Organik Kimya (Solomons) Anlatım
13 esterler Organik Kimya (Solomons) Anlatım
14 aminler Organik Kimya (Solomons) Anlatım
15 genel tekrar Organik Kimya (Solomons) Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar