DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi ve Pazarlama TAB   117 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru KARNEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU KARNEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım ekonomisine giriş, tarımsal üretimin özellikleri, tarımsal üretim ekonomisi ve temel özellikleri, pazar, pazarda karar birimleri, pazarlama karması, pazarlama kanalları ve pazarlama performans göstergeleri konularını tanıtmak
Dersin İçeriği
Bu derste ekonominin tanımı, temel kavramları, fiyat ve üretim teorileri, üretim maliyetleri, üretim faktörlerinin kullanımı ve fiyatlandırılması, üretim fonksiyonu, azalan verim kanunu, fiyat teorisi, arz ve talep fonksiyonu, elastikiyet, fiyat oluşumu, en düşük maliyetle üretim, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, Tarım Ekonomisine giriş, Tarımsal üretimin özellikleri, Tarımsal üretim ekonomisi, ve temel özellikleri, pazar, pazarda karar birimleri, pazarlama karması, pazarlama kanalları ve pazarlama performans göstergeleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici pazarı ve tüketici davranış özelliklerinin kavrar
2) Pazarlama yönetimi kavramını kavrar
3) Pazarlama tanımını kavrar
4) Tarımda ekonomik yöntemleri kavrar
5) Tarımdaki ekonomi terimlerini kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi edinilir.
2
Dünyada ve Türkiye'de yoğun yetişririciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanır.
3
Tıbbi ve aromatik bitkilerin toprak istekleri, iklim isteklerini öğrenir.
4
Tıbbi bitki, aromatik bitki, baharat bitkisi, keyif bitkileri, boya bitkileri hakkında bilgi edinir.
5
Laboratuvar ortamında uçucu yağ elde etme, parfüm yapımı vb. öğrenir.
6
Tıbbi ve aromatik bitkilerin arazi koşullarında üretimini ve hasadını gerçekleştirir
7
Tıbbi ve aromatik bitkilerin fitoterapi aromaterapi alanında kullanımlarını öğrenir
8
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim yöntemlerini öğrenir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonominin tanımlanması İlgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Pazarlama tanımının kavranması İlgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro faktörlerin kavranması İlgili notların okunması,genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Pazarlama tanımının kavranması İlgili notların okunması,genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Stratejik işletme planlaması unsurlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması,genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tarımsal pazarlama araştırması kavramı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarımsal işletmelerde pazarlama bilgi sisteminin işleyişi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Tarımsal veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınav sorularının cevaplarının tartışılması Soru-Cevap
Tartışma
10 Pazar bölümleme kriterlerinin öğrenilmesi ve hedef pazar belirleme ve seçiminin kavranması İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ürün kavramı, ürün türlerinin belirlenmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarımsal pazarlamada ürün stratejilerinin öğrenilmesi 1 İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal pazarlamada ürün stratejilerinin öğrenilmesi 2 İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımsal pazarlama kavramlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fiyat kavramı, fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerin ve fiyatlandırma amaçlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınav hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar