DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şehircilik * HK   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail ÇEBİÇCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İSMAİL ÇEBİÇCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentleşme ile ilgili sorunlar ve çözümü,imar planlarının doğru uygulanmasının önemi,kentsel dönüşümün faydaları,kaçak yapılaşmanın önlenmesi için alınacak tedbirlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Şehir, kentsel gelişmeyi etkileyen faktörler, düzenli kentleşme, yapı düzenleri,şehir planlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şehir, Toplum ve Planlama: Genel Kavramsal Giriş işlenecek konuya hazırlanmak
2 Sanayi Toplumu-Modern Toplum ve Şehirleşme Süreçleri işlenecek konuya hazırlanmak
3 Şehirleşme, Göç ve Şehir Mekanındaki Etkileri işlenecek konuya hazırlanmak
4 Metropoliten Şehirlerde Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam işlenecek konuya hazırlanmak
5 İnsan-Çevre, İnsan-Mekan, Çevre-Mekan Doğa ve yakın çevre özellikleri işlenecek konuya hazırlanmak
6 Yerleşme sistemleri, yerleşme ilkelerii işlenecek konuya hazırlanmak
7 Şehirsel doku, şehir kompozisyon ögeleri işlenecek konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav konularla ilgili sorular çözmek
9 Yapı düzenleri, yapı kütle ilişki, mekan organizasyonları, üçüncü boyut ilişkisi, uygulamalardan örnrkler işlenecek konuya hazırlanmak
10 Meydan mekanı, meydan formları, meydan form-işlev ilişkileri işlenecek konuya hazırlanmak
11 Kentleşme ve yönetim ilişkileri işlenecek konuya hazırlanmak
12 İmar planlaması planlamada hiyerarşi, plan çeşitleri ve planlamada yetki tanımlaması işlenecek konuya hazırlanmak
13 İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları işlenecek konuya hazırlanmak
14 Yapı izin ve denetimi işlenecek konuya hazırlanmak
15 Şehir yenilemede uygulama sorunları işlenecek konuya hazırlanmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konularla ilgili sorular çözmek

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar