DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İmar mevzuatı işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
2 İmarla ilgili tanımlar işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
3 İsteğe bağlı imar uygulamaları işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
4 Zorunlu imar uygulamaları işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
5 Arazi tahsis planı uygulaması 1 işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
6 Arazi tahsis planı uygulaması 2 işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
7 Arazi yönetimi ve CBS işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav
9 Arazi yönetiminde CBS uygulamaları işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
10 Arazi yönetimi için CBS Tasarımı işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
11 Islah imar mevzuatı uygulaması işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
12 Arazi toplulaştırma uygulaması işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
13 Arazi toplulaştırmada CBS kullanımı işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
14 Arazi yönetiminde Karar Destek Sistemi olarak CBS işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
15 Bütünleşik Arazi Yönetimi işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar