DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arazi Yönetimi HK   206 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail ÇEBİÇCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İSMAİL ÇEBİÇCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İmar, arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
İmar planı uygulamaları yapmak , Arsa ve arazi düzenlemesi yapmak , Arazi toplulaştırma uygulamaları yapmak , Kıyı mevzuatı uygulamaları yapmak , CBS ve Arazi Yönetimi ilişkisini anlamak ,Arazi kullanım yasasını uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İmar mevzuatını kavrar
2) İmarla ilgili tanımları kavrar
3) İsteğe bağlı imar uygulamalarını bilir
4) İmar planını arazide uygular
5) İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi
6) Büyük çaplı harita projelerini uygular
7) Arazi toplulaştırması işlemlerini uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)