DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yolların önemi ve tarihçesi, ulaşım sistemleri ve yolların sınıflandırılması, karayolu ile ilgili tanımlar. işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
2 Yol geçkisinin etüdü: İlk etüd, İstikşaf, ön proje işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
3 Kesin etüd. Proje altılıklarının dağıtılması işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
4 Sıfır poligonu ve sıfır poligonu yardımıyla natif güzergahların araştırlması. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
5 Kesin güzergahın tespiti ve onayı. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
6 Kesin güzergaha ait koordinat hesapları, yatay kurb hesapları, yol güzergah planlarının çizimi işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
7 Boykesit ve düşey kurb hesapları. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav
9 Boykesit çizimi, boykesit üzerinde kırmızı çizginin kontrol ve onayı. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
10 Düşey kurb uzunluklarının tespiti, düşey kurb proje kotlarının hesabı. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
11 Dever hesapları ve çiziminin onayı işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
12 Enkesit hesapları ve enkesit alan hesapları kontrolü. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
13 Hacim hesapları: Dolgu ve yarma hacimlerinin hesaplanması. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
14 Brückner hesapları: Brückner epürünün çizimi ve taşıma momentlerinin hesabı. işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
15 Proje Kontrolü işlenecek konuya hazırlanmak Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar