DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya SRK   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Erdal KUŞVURAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ERDAL KUŞVURAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere madde ve kimya ilişkisi ile kimyasal kanun ve kavramları öğretmek. Öğrencilere formül ve denklemlerle ilgili hesaplamaları öğretmek. Öğrencilere madde ve malzemenin yapısını ve yapısında meydana gelen değişimleri öğretmek. Öğrencilerin ihtiyacı olan çözeltileri hazırlayabilmeyi ve çözeltilerin özelliklerini öğretmek. Öğrenciye kimyanın Elektrik-Elektronik mühendisliğinde kullanılabilirliğini sağlamak .
Dersin İçeriği
Kimyanın Elektrik-Elektronik mühendisliğindeki yeri ve önemi, Madde ve Kimya, Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal hesaplamalar, Semboller, Formüller ve Denklemler, Katılar, Kimyasal Termodinamik, Reaksiyon hızı ve denge, Çözeltiler, Sulu çözeltilerde denge, Elektrokimya ve korozyon, Periyodik cetvel ve atomun yapısı, Kimyasal bağ, redoks reaksiyonları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal hesaplamaların öğrenilmesi
2) Katılar ve özellikleri ile kristal yapılar hakkında bilgi edinilmesi
3) Kimyasal olayların kinetik açıdan değerlendirilmesi.
4) Çözeltiler, özellikleri ve sulu çözeltilerde oluşan dengelerin kavratılması.
5) Atom, bileşik ve kimyasal bağ arasındaki ilişkilerin kavratılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)