DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Ders kaynakları ile dersin işlenişi ve uygulama hakkında bilgiler verilmekte, sınav sistemi ve değerlendirme yönteminin açıklanması yapılmaktadır. Toprağın genel tarifi ve ana bileşenleri açıklanmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Tartışma
2 Kayaçlar ve mineraller hakkında bilgi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Tartışma
3 İnorganik toprak ana materyalini oluşturan magmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar ile organik ana materyaller hakkında bilgiler verilmekte İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ana materyal türleri açıklanmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar
5 Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma olayları hakkında bilgi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toprak profili ve horizonlarının oluşumu ve adlandırılması anlatılmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Toprak sınıflandırma sistemleri açıklanmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar, sınav sorularının cevaplarının tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mineral toprakların fiziksel özellikleri (tane yoğunluğu, tekstür, strüktür, hacim ağırlığı, boşluklar hacmi, toprak kıvamı ve toprak rengi) anlatılmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mineral topraklardaki bitki besin maddelerinin anlatılması İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toprak organik ve inorganik kolloidleri hakkında genel bilgiler ve inorganik toprak kolloidleri olan kil minerallerinin oluşumları, sınıflandırılmaları ve özellikleri açıklanmaktadır. İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toprak reaksiyonu (pH) ve tampon sistemleri açıklanmakta; bitki besin maddeleri ile toprak reaksiyonu arasındaki ilişki İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Toprak reaksiyonu (pH) ve tampon sistemleri açıklanmakta; bitki besin maddeleri ile toprak reaksiyonu arasındaki ilişki İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Toprakta tuzlulaşma, alkalileşme ve asitleşme süreçleri ve ıslahları hakkında bilgiler verilmektedir. İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarı yıl sonu sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar