DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojiye Giriş Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitki ıslahında doku kültürü uygulamalarının önemi Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Protoplast kültürü Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Meristem kültürü Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Embriyo kültürü Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Haploidi teknikleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Somaklonal varyasyon Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili araştırma Yazılı Sınav
9 Genetik markörler Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Markör destekli seleksiyon Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kantitatif özellikli lokusların analizi Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Gen aktarma yöntemleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Transgenik bitkiler Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Biyoteknolojinin hukuki yönleri Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Transgenikler hakkındaki risk ve endişeler Konu ile ilgili araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar