DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil MK   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine programı ile ilgili temel kavramların ve yabancı dil bilgisi kurallarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Mesleki alanda kullanılan terimler ve mesleki yabancı dil konularının öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin tekrar edilmesi.
2) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin öğrenilmesi.
3) Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramların öğrenilmesi.
4) Makine imalatında kullanılan malzemeler, çizim programları ve atölye elemanlarının öğrenilmesi.
5) Ölçme, mekanik ve diğer mesleki dallara yönelik terimlerin öğrenilmesi.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)