DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Matematik MK   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Üstel Fonksiyonlar Logaritma , Limit, Süreklilik, Türev, İntegral konularının anlatılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel matematik konularının tekrar eder.
2) Matematiğin mesleki alandaki önemini kavrar.
3) Mesleki alanda kullanılan konularda detaylı çalışma yürütür.
4) Matematik bilgisinin mesleki alanda etkin kullanır.
5) Mesleki alanda karşılaşacağı problemleri çözme becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma, uygulama, tartışma Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
2 Üstel fonksiyonlar ve Logaritma Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
3 Trigonometri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
4 Kompleks sayılar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
5 Logaritma Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
6 Matrisler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
7 Lineer Denklem Sistemleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Türev Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
10 Türev Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
11 Grafik Çizimleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
12 Belirsiz İntegral Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
13 Belirli İntegral Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
14 İntegral Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
15 Genel Konu Tekrarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar