DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Meslek Resmi MK   114 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere karmaşık makine parçalarının teknik resimleri çizme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu derste karmaşık makine parçalarının teknik resimlerini elle ve resim gereçleriyle çizim yapabilme ve çizilen teknik resmin üzerine yüzey işaretleri ile toleransları ekleme anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik resim temel ilkelerini, kullanılan araç ve gereçleri bilir
2) Tek parça ve montaj çizimleri yapar
3) Eğik yüzeyli parçaların görünüşünü çıkarır
4) Yüzey işleme işaretlerini yapar
5) Tolerans ve geçmeleri uygular
6) Montaj çizimleri yapar
7) Çizilen bir teknik resmi okur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karmaşıki bir makine parçasının teknik resmi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Çeşitli makine parçalarının teknik resimlerinin çizilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Makine parçası üzerinde yüzey işleme işaretleri-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Makine parçası üzerinde yüzey işleme işaretleri-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Eğik yüzeyli parçaların çizimleri-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Eğik yüzeyli parçaların çizimleri-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Toleranslar ve geçmeler Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Toleranslar ve geçmelerin çizilen parça üzerinde uygulanması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Vida, civata ve somunların çizilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Kamalar, pernolar ve pimlerin teknik resimlerinin çizilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Rulman yataklarının teknik resimlerinin çizilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Sızdırmazlık elemanlarının teknik resimde gösterilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Dişli çark ve kasnakların teknik resimlerinin çizilmesi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Perçin ve kaynak Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar