DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektrik Bilgisi MK   118 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tacettin TORE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, ölçme kavramları, ölçü aletlerinin yapıları, kullanım alanları ve bağlantı şekilleri, elektrik devre elemanları, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Elektriksel büyüklükler, temel elektrik kanunları, ölçme kavramları, ölçü aletlerinin yapıları, kullanım alanları ve bağlantı şekilleri, elektrik devre elemanları, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sinyal üreteçlerini kullanma yeteneği
2) Farklı ölçü aletlerini çeşitli ölçümlerde kullanma yeteneği
3) Ölçü aletlerinin yapısını, çeşitlerini ve kullanımını açıklama yeteneği
4) Elektrik devre elemanlarını tanımlama yeteneği
5) Temel elektriksel kavramları ve elektrik kanunlarını açıklama yeteneği
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Elektrik Kavramları herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
2 Ölçü Aletleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
3 Ölçü Aletleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
4 Dirençler, kondansatörler ve bobinler herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
5 Alternatif akımda direnç, bobin, kondansatör herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
6 Yarı iletken devre elemanları, diyotlar herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
7 Transistörler herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Transistörler herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
10 Doğru Akım Makineleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
11 Alternatif Akım Makineleri herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
12 Tristör, triyak ve diyak herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
13 Elektrik Devre Elemanları herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
14 Elektrik Devre Elemanları herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
15 Genel Konu Tekrarı herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar