DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrolik ve Pnömatik MK   208 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapmak ve bakım onarım işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, hidrolik ve pnömatik sistemlerini, çalışma prensiplerini ve bu kontrol sistem devrelerini düzenleme anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hidrostatik ve hidrodinamik ile ilgili temel kanunlar
2) Akış türlerini Reynolds sayısına göre Laminer ve türbülanslı olarak açıklar
3) Hidrolik devrelerde kullanılan ekipmanların çalışma özelliklerini ayırt eder
4) Basit bir hidrolik devre şeması çizerek, doğrusal ve dairesel hareketin nasıl oluştuğunu açıklar
5) İdeal bir gaz olarak havanın basınç, hacim ve sıcaklıkla değişim bağlantılarını kavrar
6) Pnömatik güç devrelerinde kullanılan elemanları tanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hidroliğin temel ilkelerini tanımak Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hidrolik sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hidrolik devre elemanları ve sembolleri (Silindir, hidrolik motor, hidrolik pompa) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hidrolik Devre Elemanları ve sembolleri (Yön kontrol, akış kontrol ve basınç kontrol valfleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
5 Hidrolik devre elemanları ve sembolleri (yağ haznesi, boru ve hortumlar, sızdırmazlık elemanları) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Hydraulic circuit elements and symbols (Oransal ve servo valfler, çek valfler, ve veya valfleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Basit hidrolik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Karmaşık bir hidrolik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Hidrolik sistemde oluşabilecek arızalar ve çözümleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
11 Pnömatiğin temel ilkeleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
12 Pnömatik sistemlerin avantaj ve dezavantajları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
13 Pnömatik Devre Elemanları ve sembolleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Pnömatik Devre Elemanlarını çalışma sistemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Pnömatik Devre Şeması Oluşturmak Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar