DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Güvencesi ve Standartları MK   215 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Bu derste, kalite ve standardizasyon ile ilgili genel kavramlar anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Standardizasyonun gelişim sürecini açıklar
2) Standardizasyonun konusunu, amaçlarını ve ilkelerini tanır
3) Türkiye de yapılan standart ve standardizasyon çalışmalarını açıklar
4) Türk Standartları Enstitüsü ve görevlerini açıklar.
5) Kalite tanımını yapar.
6) Kalite ile ilgili kavramları tanımlar, kalite yaklaşımlarını açıklar, kalite ve verimlilik arasındaki ilişkiyi açıklar.
7) Kalite maliyetlerini ve rsiklerini açıklar, kalite güvencesinin yaralarını açıklar, kalite kontrol kavramını açıklar.
8) Kalite ve verimlilik arasındaki ilişkiyi tarif eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standardizasyon gelişim süreci Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Standardizasyon tanımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Standardizasyonun bileşenleri ve çeşitleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Türkiye'de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Türk standartları enstitüsü Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Türkiye'de belgelerndirme çalışmaları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Ulusal ve uluslararası metroloji, kalibrasyon çalışmaları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kalitenin tanımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kalite ile ilgili kavramlar Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kalite ve verimlilik Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Kalite maliyetleri ve riskleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kalite kontrol Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Toplam kalite yönetimi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar