DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Yönetim Sistemleri MK   224 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İNAN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir
Dersin İçeriği
Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, OHSAS 18001, SA:8000 Standartları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kalite kavramlarını, kalitenin gelişimi, boyutlarını ve unsurlarını tanımlar
2) Kalite guruplarını ve kaliteye katkılarını açıklar
3) Toplam Kalite Yönetimi, ilkelerini tanır
4) Organizasyondaki departmanların ve çeşitli kademede yer alanların kalite sorumluluklarını izah eder
5) Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite gurupları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Proses Yaklaşımı, Sürekli iyileştirme (Kaizen)) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Liderlik, Toplam Katılım) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 TKY Uygulama Adımları, Kalite(sizlik) Maliyeti Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Toplam Verimli Bakım Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaştırmanın önemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 İş Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 SA:8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 TS-EN-ISO 27000 Bilgi Yönetimi Standardı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar