DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kaynak Teknolojisi MK   226 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste ergitme esaslı kaynak yöntemleri ve koruyucu atmosfer altında kaynak yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Çeşitli konumlarda demir kaynağı metotları ve demir dışı metallerde kaynak konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaynak elemanlarını tanır
2) Kullanılan gazları ve elde edilişlerini tanımlar
3) Kaynak pozisyonlarını tespit eder
4) Dökme demir kaynağının yapılışını bilir
5) Demir dışı bakır, pirinç ve alüminyum parça kaynaklarını sınıflandırır
6) Elektrik ark kaynağı yönteminin faydaları listeler
7) Gazaltı kaynak yöntemlerini (TIG, MIG, MAG) ayırt eder
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oksi-gaz kaynağının tanımı, Endüstrideki yeri ve önemi, Oksi-Gaz kaynağında kullanılan takım ve avadanlıklar, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
2 Oksi-gaz kaynağında kullanılan gazlar, Kaynak alevi, Üflecin yakılıp söndürmesi ve kaçak kontrolü yapılması, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
3 Isının kaynak parçası üzerindeki tesiri, Kaynak uygulamaları, Kaynak pozisyonları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
4 Elektrik ark kaynağı, Elektrik ark kaynağı güvenlik kuralları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
5 Elektrik ark kaynak makineleri, Elektrotlar Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
6 Kaynak pozisyonları, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
7 Gazaltı (MIG/MAG) kaynağı, Gazaltı kaynak makineleri, Gaz regülatörleri, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Regülatör montaj kuralları, Tel sürme makaralarının uygun seçimi ve baskı ayarının yapılması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
10 Torç görev ve yapısı, Serbest tel boyu mesafe ölçüleri, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
11 Amper ayarları, Kaynak spreyi, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
12 Gaz korumalı tungsten (TIG) kaynağı, Güvenlik önlemleri, Gazaltı makine ayarları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
13 TIG kaynak makineleri, TIG kaynak yönteminin avantajları, Kullanım alanları ve TİG kaynak tekniği, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Tungsten elektrot çeşitleri, Uç bileme yöntemleri, TIG kaynağında ilave tel hareketi, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Dolgu kaynağı, Farklı cins metalleri kaynatmak, Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar